#Niebadzniewidzialna

„Ukrainka w Polsce - jak sprawić, by nowa grupa konsumentek nie była niewidzialna?”

Jaki jest stopień wiedzy Ukrainek z zakresu systemu ochrony konsumenta na polskim rynku i przepisów, które nas wszystkich obowiązują? Które obszary wiedzy wymagają natychmiastowego uzupełnienia i akcji edukacyjnej? Zapoznaj się z pełnymi wynikami badań i rekomendacjami specjalistów.

Ukrainka w Polsce jest partnerem akcji edukacyjnej skierowanej do uchodźczyń z Ukrainy „Nie bądź niewidzialna”, zainaugurowanej w związku z publikacją raportu Federacji Konsumentów.

Federacja Konsumentów, najstarsza polska organizacja konsumencka, zdiagnozowała grupy „niewidzialnych” uczestników rynku w Polsce, a następnie przygotowała szczegółowy raport dotyczący świadomości prawa konsumenckiego jednej z nich, czyli wśród ponad miliona uchodźczyń z Ukrainy.

Badania pokazują, że świadomość  konsumencka w tej grupie uczestników rynku wymaga istotnego wzmocnienia. Federacja zapowiedziała wdrożenie szerokiej akcji edukacyjnej, zaapelowała również do przedsiębiorców, organizacji społecznych i wyspecjalizowanych agend państwa, mających za zadanie ochronę konsumentów, o podjęcie szerokich działań edukacyjnych oraz wdrożenie na stałe systemu informacyjnego w obszarze ochrony konsumenta w Polsce w języku ukraińskim.

„Ukrainka w Polsce” jako partner projektu będzie współpracował z Federacją Konsumentów i podejmie działania edukacyjno-informacyjne skierowane do ukraińskich konsumentek. Jestem dumna, że mogę uczestniczyć w tak szerokiej akcji.

Wyrażam podziękowanie wszystkim, którzy podjęli tę ważną sprawę i przygotowali raport oraz jego prezentację. Dotarcie z tezami raportu do szerokiej opinii publicznej ma bardzo duże znaczenie. Takie działania wzmacniają przyjaźń polsko-ukraińską i służą dobru publicznemu.

Julia Boguslavska 

Rozwiń

Jak stać się „świadomymi konsumentami”?

Ukrainki, które po wybuchu wojny w swojej ojczyźnie przybyły do Polski, to osoby, które dotąd funkcjonowały w innym systemie prawnym. Widzimy je codziennie: w sklepie, w bankach, w szkołach, instytucjach życia kulturalnego. Mimo iż są wśród nas, w pewnym sensie pozostają „niewidzialne”, bo nie w pełni korzystają ze swoich konsumenckich praw.

„Ukrainka w Polsce - jak sprawić, by nowa grupa konsumentek nie była niewidzialna?”

Zapoznaj się z pełnymi wynikami badań i rekomendacjami specjalistów. Pobierz raport już teraz.