Misja

Wspieramy w stawianiu pierwszych kroków.
Kolejne zrobisz sama.

Jesteśmy inicjatywą, która, dzięki efektywnej współpracy z lokalnymi partnerami, wzmacnia pozycję Ukrainek w Polsce stwarzając im warunki do zakładania i rozwoju własnej działalności gospodarczej i osiągnięcia emocjonalnej i finansowej stabilizacji.

Koncentrujemy wysiłki na szkoleniach, programach mentorskich i integracji społecznej Ukrainek. Planujemy szeroko zakrojone projekty, których celem jest edukacja (językowa) i specjalistyczne treningi biznesowe i prawne, aby Ukrainki w Polsce, które z sukcesem rozwijały się zawodowo w Ukrainie, mogły kontynuować działalność i rozwijać swoje kompetencje w nowym środowisku.

Wierzymy, że taka pomoc, to najlepsza pomoc, bo pozwala odzyskać pewność siebie i poczucie własnej wartości po tragicznych doświadczeniach wojny. To pomoc, która zaprocentuje. Jej symbolem jest wędka, a nie ryba.

Pomoc w takim zakresie niesie też wartość dodaną dla lokalnych partnerów, którzy mogą czerpać z kompetencji i umiejętności Ukrainek w Polsce przy realizacji wspólnych przedsięwzięć.