Nasz manifest

Inspirujemy do wzajemnego szukania możliwości pomiędzy Polakami a Ukrainkami. Łączymy ludzi - biznes, organizacje, władze, polityków, celebrytów oraz przyjaciół wokół działań projektowych Fundacji.

Jesteśmy sobie potrzebni.

2022 r. i masowy napływ ukraińskich uchodźców do Polski oraz jego konsekwencje, uwypukliły naturę polsko-ukraińskich problemów i wyzwań. Problemów i wyzwań, które wymagają nie tylko pragmatycznego, ale i empatycznego podejścia, bo dotyczą ludzi, którzy od teraz żyć będą ze sobą „pod jednym dachem” – w Polsce.
Ukrainka w Polsce widzi swoją rolę w budowaniu szeroko rozumianego bezpieczeństwa społecznego, zarówno w interesie uchodźców, jak i wszystkich obywateli polskich.
 
Szczerze wierzymy, że ten wspólny interes jest możliwy.
Nasze działania w zakresie wsparcia psychologicznego i edukacji biznesowej przyczyniają się do wykształcenia nowej aktywnej zawodowo i niezależnej finansowo grupy, co w dłuższej perspektywie będzie korzystne dla kraju przyjmującego, zasilając gospodarkę i budując dobrobyt dla wszystkich członków społeczeństwa.
 
Aby tak się stało, musimy wyrównywać szanse na rynku pracy i tworzyć warunki rozwojowe dla Ukrainek w Polsce oraz ich dzieci i młodzieży, którzy w Polsce będą wchodzić w dorosłość.
 
Chcemy być partnerem dla instytucji samorządowych i ogólnopolskich w tym zakresie, wspierając Państwo w realizacji pomocy i prowadzeniu dialogu społecznego. Aby Polacy i Ukrainki dobrze żyli ze sobą i czerpali korzyści ze wzajemnych powiązań.
 
Bo jesteśmy sobie potrzebni.

Jak działamy

Jedno życie, druga szansa.

Ukrainka w Polsce powstała, aby pomagać kobietom ukraińskim w Polsce osiągnąć stabilizację i niezależność finansową w nowym kraju. Aby mogły zbudować nowe życie wolne od traumy wojny i niepewności.
 
Robimy to poprzez wsparcie psychologiczne oraz edukację biznesową i marketingową, aby wyrównywać szanse uchodźczyń na rynku pracy. Szkolenia prowadzone są przez polskich ekspertów, trenerów i coachów, którzy mają kwalifikacje i lata doświadczenia w marketingu i sprzedaży.
 
Pierwsze tygodnie, a nawet miesiące po wybuchu wojny w Ukrainie wymagały szybkiej, doraźnej pomocy. My wierzymy jednak w pomoc długoterminową i systemową.
 
Dlatego najpierw wyprowadzamy kobiety z depresji i tworzymy miejsce, w którym czują się bezpiecznie i poznają się nawzajem. Następnie zapraszamy ich do udziału w programie edukacyjnym (prowadzonym w języku polskim) w zakresie tworzenia biznesu i budowania marki własnej. Uczestniczki zostają wyposażone w wiedzę na temat prowadzenia własnej działalności w Polsce. A to pozwala im pracować zgodnie ze swoimi kwalifikacjami oraz na równych zasadach konkurować na rynku w Polsce.

Dla kogo jesteśmy

dla kobiet - Ukrainek
w Polsce

Kobiety Ukrainki zostały szczególnie dotknięte przez wojnę. W Polsce zaczynają od nowa, zwykle same z dziećmi. Choć w Ukrainie często zajmowały wysokie stanowiska, lub prowadziły własne firmy.
 
Tutaj nie znają języka, zwyczajów, ani rozwiązań prawnych. Uczą się wszystkiego od zera.
 
A dodatkowo towarzyszy im stres, niepokój o przyszłość i bliskich zostawionych w Ukrainie.
 
To wyjątkowo trudne położenie.
 
Nasze spotkania służą budowaniu wspólnoty – ukraińsko-polskiej oraz społeczności kobiet ukraińskich.
 
To duże wsparcie psychologiczne, a także biznesowe. Ukrainka w Polsce daje Ukrainkom nadzieję na lepszą przyszłość w Polsce.

dla młodzieży
ukraińskiej

Dzieci i młodzież ukraińska, które z matkami uciekły przed wojną do Polski doznały ogromnej traumy.
 
W jednej chwili świat, który znały przestał istnieć. Opuściły swoje domy, przyjaciół, rodziny – całe swoje dotychczasowe życie.
 
W Polsce znalazły się w nowym systemie edukacji, w obcym kulturowo środowisku, w szkołach, gdzie startują z gorszej pozycji społecznej. Do tego doszły problemy z adaptacją i integracją z grupą. O te dzieci i młodzież trzeba zawalczyć.
 
Zasługują na równe szanse i bezpieczną przyszłość. Wiele z nich zwiąże swoje losy z Polską. Tu będą wchodzić w dorosłość, zakładać rodziny, pracować.
 
Ukrainka w Polsce chce zadbać o ich edukację i równy start.

dla partnerów
i lokalnej
społeczności

Rezultaty naszych działań mierzymy w indywidualnych historiach sukcesu, a nie statystykach. Jednakże, wpisują się one w szerszy kontekst projektów nastawionych na zapewnianie równości płci, integracji społecznej, edukacji i przedsiębiorczości.
 
Dlatego Ukrainka w Polsce może być wiarygodnym i skutecznym partnerem dla samorządów, organizacji pozarządowych i biznesu.
Firmom umożliwiamy realizowanie działań CSR-owych i podejmowanie ważnych inicjatyw społecznych.
 
Na poziomie globalnym nasza działalność wpisuje się również w postulaty Equality means Business – UN Global Compact.
 
Jesteśmy sobie potrzebni to hasło, które kierujemy również do partnerów mogących nas wesprzeć.

Według szacunków, na Dolnym Śląsku osiedliło się już ponad 250 tys. osób z Ukrainy, z czego 100 tys. w samym Wrocławiu.

Dlaczego to robimy

Wojna  w Ukrainie spowodowała zniszczenia infrastruktury cywilnej oraz ofiary w ludziach. Tysiące osób uciekło ze swoich domów, w których zostawili wszystko: rodziny, zwierzęta i cały dobytek. Wszystko, by przeżyć. Na skutek rosyjskiej agresji w Ukrainie, już 2,7 mln uchodźców przekroczyło granicę z Polską.

W Polsce znajduje się około 3 mln ukraińskich uchodźców wojennych. Większość z nich to kobiety, które potrzebują pomocy. Wiele z nich przybyło do dużych miast, takich jak Warszawa, Kraków i Wrocław. Pomimo starań o dokładną weryfikację danych, te liczby to tylko szacunki.