Dlaczego to robimy?

Wojna  w Ukrainie spowodowała zniszczenia infrastruktury cywilnej oraz ofiary w ludziach. Tysiące osób uciekło ze swoich domów,
w których zostawili wszystko: rodziny, zwierzęta i cały dobytek. Wszystko, by przeżyć. Na skutek rosyjskiej agresji w Ukrainie, już 2,7 mln uchodźców przekroczyło granicę z Polską.

W Polsce znajduje się około 3 mln ukraińskich uchodźców wojennych. Większość z nich to kobiety, które potrzebują pomocy. Wiele z nich przybyło do dużych miast, takich jak Warszawa, Kraków i Wrocław. Pomimo starań o dokładną weryfikację danych, te liczby to tylko szacunki.

Według szacunków, na Dolnym Śląsku osiedliło się już ponad 250 tys. osób z Ukrainy, z czego 100 tys. w samym Wrocławiu.

Manifest

Integrujemy lokalną społeczność wokół idei i działań, których celem jest wzmocnienie pozycji Ukrainek w Polsce – dla naszej wspólnej przyszłości.

Ukrainka w Polsce to inicjatywa, która powstała, aby zintegrować różne lokalne środowiska biznesowe i niekomercyjne wokół idei wzmocnienia pozycji kobiet Ukraińskich w Polsce. Chcemy działać dla wspólnej przyszłości nas wszystkich – Polaków i Ukrainek. Dając Ukrainkom nowe szanse, pomagając im „stanąć na nogi” i zbudować siebie na nowo w Polsce działamy zarówno dla tych, które uciekły przed wojną, ale i dla lokalnej społeczności gospodarzy, którzy stają przed nowymi wyzwaniami.

Ukrainka w Polsce to inicjatywa, zainspirowana realizacją Zrównoważonych Celów Rozwoju 2030, w tym zwłaszcza wzmacniania pozycji kobiet w biznesie zgodnie z ONZ-etowskim hasłem „Equality means business”, które promuje edukację, szkolenia i rozwój profesjonalny kobiet.

Jest to szczególnie ważne dla Ukrainek dotkniętych wojną, które musiały zostawić swoich bliskich, swoje domy, swoje miejsca pracy i szukać bezpiecznego schronienia w sąsiednim kraju – w Polsce. Te kobiety, często bardzo dobrze wyedukowane, z wysokimi kwalifikacjami i chęcią do rozwoju zagrożone są marginalizacją zawodową w Polsce. Nie znając języka ani lokalnych regulacji prawa pracy mają mniejsze szanse na ponowne osiągnięcie wysokiej pozycji zawodowej i odpowiednie do kompetencji wynagrodzenie.

Te kobiety, Ukrainki w Polsce zasługują na przywrócenie im szans, których pozbawiła ich wojna. A możliwe to jest tylko przy jednoczesnym angażowaniu samorządów, firm prywatnych i instytucji publicznych.