Włącz się w kompleksowe działania na rzecz bezpieczeństwa społecznego w Polsce

Włącz się w kompleksowe działania na rzecz bezpieczeństwa społecznego w Polsce

O programie

Program Ukrainka360°, zainicjowany przez Fundację Ukrainka w Polsce to program, który łącząc ludzi z różnych środowisk i branż, działa na rzecz rozwoju zawodowego Ukrainek w Polsce realizując dwa, istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa społecznego, cele:

Przygotowania mieszkających w Polsce Ukrainek do:

A / wejścia na polski rynek pracy, lub

B / otwarcia własnej działalności gospodarczej w Polsce

Stworzenia platformy, która pozwoli angażować ekspertów z różnych dziedzin w dzielenie się wiedzą i działania edukacyjne wspierające migrantki ukraińskie w Polsce.

Dlaczego Ukrainka360°?

Jesteśmy programem na rzecz migrantek, który w tak kompleksowy sposób wspiera Ukrainki na drodze do stabilizacji ekonomicznej i integracji społeczne.

Wsparcie, jakiego dostarczamy jest udzielane przez zrekrutowanych ekspertów w taki sposób, aby uczestniczki mogły wyciągnąć maksymalną korzyść z sesji, oraz co najważniejsze, aby były psychicznie gotowe na podejmowanie nowych wyzwań zawodowych i biznesowych.

Przygotowanie psychologiczne i coaching

Dlatego pierwszym punktem programu jest zawsze pomoc psychologiczna. Następnie pomagamy poprzez zajęcia motywacyjne i coachingowe, w tym budowanie marki osobistej. Następnie wspieramy w przygotowaniu do poszukiwania pracy i przejścia procesu rekrutacyjnego.

Podstawowa wiedza o państwie

Ważnym etapem szkoleń jest edukacja obywatelska. Na tych zajęciach Ukrainki zdobywają wiedzę z zakresu ustroju politycznego Polski, podstawowych praw i wolności obywatelskich, zobowiązań międzynarodowych, zwłaszcza wynikających z przynależności Polski do Wspólnoty Europejskiej.
 
Jesteśmy zdania, że bez zrozumienia jak funkcjonuje kraj, w którym się osiedliło trudno planować swój rozwój osobisty i zawodowy. Chcemy, aby Ukrainki znały i rozumiały istotę ustroju demokratycznego, w tym zależności pomiędzy władzą centralną a samorządową, i aktywnie śledziły decyzje, które dotyczą życia migrantów w Polsce. A w przyszłości, żeby mogły świadomie partycypować w życiu społecznym w Polsce.

Rozwój kompetencji twardych

W ramach Ukrainki360° organizowane są również szkolenia w ramach tzw. Szkoły biznesu, na których nacisk kładziemy na kompetencje marketingowe i strategiczne, oraz spotkania z ekspertami z konkretnych branż, takich jak: hotelarstwo, nieruchomości, branża medyczna, branża usługowa, branża edukacyjna itp.
 
Osobom planujących otwierać działalność, umożliwiamy udział w szkoleniach z zakresu księgowości i podatków w Polsce.
Tak skonstruowany program pozwala nam jakościowo wspierać nasze podopieczne w realnym rozwijaniu swojego potencjału i realizacji wyznaczonych celów, czego dowodem są historie sukcesu, którymi już możemy się pochwalić.

Bez bezpieczeństwa społecznego, ekonomicznego oraz psychologicznego nie ma bezpieczeństwa narodowego.

Bezpieczeństwo społeczne

Od 2 lat najczęstszym słowem debaty publicznej jest bezpieczeństwo. Jest liderem w rankingach najważniejszych spraw dla ludzi. Rozciąga się na wiele dziedzin odległych od klasycznego rozumienia bezpieczeństwa. Oznacza to, że bezpieczeństwo naszego życia stało się kategorią do której wszystko odnosimy. Naturalne, że strach przed rakietą, która może spaść na dom pomniejsza inne problemy, chociaż ich nie uchyla. Moją ambicją jest nowe podejście do spraw bezpieczeństwa i uświadomienie, że każdy powinien się na nim znać. Nawet jeśli wykonuje zawód odległy od spraw bezpieczeństwa, to wiedza i świadomość w tym obszarze mogą okazać się kluczowe, żeby przetrwać.

Wiedza o bezpieczeństwie pozwala lepiej podejmować decyzje życiowe i zawodowe. Dlatego bardzo mocno chcę promować sprawy bezpieczeństwa w ramach Fundacji Ukrainka w Polsce. Bez bezpieczeństwa społecznego oraz ekonomicznego, psychologicznego nie ma bezpieczeństwa narodowego. Widzę dużą rolę Ukrainek w przyszłej odbudowie i rozwoju Ukrainy.

Z myślą o nich tworzę program wsparcia Ukrainka 360. Ma on na celu obejmować różnego rodzaju działania edukacyjne prowadzone przez ekspertów z różnych dziedzin, które chcą się łączyć wokół integracji oraz odbudowy Ukrainy. Od wsparcia psychologicznego, coachingu motywacyjnego do wąsko merytorycznych zajęć oraz programów szkoleniowych, skierowanych na budowanie bezpieczeństwa ekonomicznego Ukrainek w Polsce a także ukraińskiej młodzieży po rekrutację oraz otwarcie własnego biznesu w Polsce.

Jeżeli migranci z Ukrainy przy wsparciu Polaków oraz budowania razem możliwości rozwoju osobistego i zawodowego będą się czuć bezpiecznie i stabilnie to Polacy też będą się czuć bezpiecznie żyjąc jeszcze długo obok siebie. Razem będziemy silniejsi.

Element bezpieczeństwa musi być fundamentalny dla Ukrainy na dziesiątki lat. Jak w Korei Południowej czy Izraelu. Tę pracę trzeba kontynuować dalej i tylko razem.

Uczestnictwo w programie Ukrainka 360 może być w postaci wsparcia finansowego na rzecz edukacji oraz świadczenia nieodpłatnie usług edukacyjnych dla podopiecznych Fundacji Ukrainka w Polsce.

Dołącz do programu już dziś jak wiele firm oraz osób fizycznych – braci i sióstr z którymi razem tworzymy bezpieczną Polskę. Razem już dziś wpływamy na bezpieczną przyszłość Ukrainy i reintegrację Ukrainek po powrocie do domu.

Rozwiń

Dołącz do Ukrainki360°

Napisz do nas

Nie liczymy naszej pomocy w tysiącach osób. Wszystkie nasze Ukrainki znamy z imienia. Wiemy skąd pochodzą i jaką mają historię.
 
Każda Anastasia, Natalia, Maria, Yulija, która która dzięki nam zawalczyła o nową, adekwatną do swoich kompetencji pracę lub odważyła się rozpocząć własną działalność, jest dla nas dumą i daje nam energię do dalszego działania; sprawiając, że chce nam się robić więcej i jeszcze lepiej.
 
W ten sposób dokładamy cegiełkę do budowania nowego, bezpiecznego społeczeństwa, w którym Polacy i Ukraińcy żyją razem, ceniąc swoje umiejętności i pielęgnując wspólne wartości. Bo jesteśmy sobie potrzebni.

+48 799 920 131

info@ukrainkawpolsce.pl

Concordia Design

wyspa Słodowa 7, 50-266 Wrocław

Pola oznaczone * są obowiązkowe.