Włącz się w najbardziej kompleksowe działania na rzecz bezpieczeństwa społecznego w Polsce

Włącz się w najbardziej kompleksowe działania na rzecz bezpieczeństwa społecznego w Polsce

O programie

Program Ukrainka360°, zainicjowany przez Fundację Ukrainka w Polsce to program, który łącząc ludzi z różnych środowisk i branż, działa na rzecz rozwoju zawodowego Ukrainek w Polsce realizując dwa, istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa społecznego, cele:

Przygotowania mieszkających w Polsce Ukrainek do:

A / wejścia na polski rynek pracy, lub

B / otwarcia własnej działalności gospodarczej w Polsce

Stworzenia platformy, która pozwoli angażować ekspertów z różnych dziedzin w dzielenie się wiedzą i działania edukacyjne wspierające migrantki ukraińskie w Polsce.

Dlaczego Ukrainka360°?

Jesteśmy programem na rzecz migrantek, który w tak kompleksowy sposób wspiera Ukrainki na drodze do stabilizacji ekonomicznej i integracji społecznej.

 

Wsparcie, jakiego dostarczamy jest udzielane przez zrekrutowanych ekspertów w taki sposób, aby uczestniczki mogły wyciągnąć maksymalną korzyść z sesji, oraz co najważniejsze, aby były psychicznie gotowe na podejmowanie nowych wyzwań zawodowych i biznesowych.

Przygotowanie psychologiczne i coaching

Dlatego pierwszym punktem programu jest zawsze pomoc psychologiczna. Następnie pomagamy poprzez zajęcia motywacyjne i coachingowe, w tym budowanie marki osobistej. Następnie wspieramy w przygotowaniu do poszukiwania pracy i przejścia procesu rekrutacyjnego.

Podstawowa wiedza o państwie

Ważnym etapem szkoleń jest edukacja obywatelska. Na tych zajęciach Ukrainki zdobywają wiedzę z zakresu ustroju politycznego Polski, podstawowych praw i wolności obywatelskich, zobowiązań międzynarodowych, zwłaszcza wynikających z przynależności Polski do Wspólnoty Europejskiej.
 
Jesteśmy zdania, że bez zrozumienia jak funkcjonuje kraj, w którym się osiedliło trudno planować swój rozwój osobisty i zawodowy. Chcemy, aby Ukrainki znały i rozumiały istotę ustroju demokratycznego, w tym zależności pomiędzy władzą centralną a samorządową, i aktywnie śledziły decyzje, które dotyczą życia migrantów w Polsce. A w przyszłości, żeby mogły świadomie partycypować w życiu społecznym w Polsce.

Rozwój kompetencji twardych

W ramach Ukrainki360° organizowane są również szkolenia w ramach tzw. Szkoły biznesu, na których nacisk kładziemy na kompetencje marketingowe i strategiczne, oraz spotkania z ekspertami z konkretnych branż, takich jak: hotelarstwo, nieruchomości, branża medyczna, branża usługowa, branża edukacyjna itp.
 
Osobom planujących otwierać działalność, umożliwiamy udział w szkoleniach z zakresu księgowości i podatków w Polsce.
Tak skonstruowany program pozwala nam jakościowo wspierać nasze podopieczne w realnym rozwijaniu swojego potencjału i realizacji wyznaczonych celów, czego dowodem są historie sukcesu, którymi już możemy się pochwalić.

Dlaczego Ukrainka360°?

Napisz do nas

Nie liczymy naszej pomocy w tysiącach osób. Wszystkie nasze Ukrainki znamy z imienia. Wiemy skąd pochodzą i jaką mają historię.
 
Każda Anastasia, Natalia, Maria, Yulija, która która dzięki nam zawalczyła o nową, adekwatną do swoich kompetencji pracę lub odważyła się rozpocząć własną działalność, jest dla nas dumą i daje nam energię do dalszego działania; sprawiając, że chce nam się robić więcej i jeszcze lepiej.
 
W ten sposób dokładamy cegiełkę do budowania nowego, bezpiecznego społeczeństwa, w którym Polacy i Ukraińcy żyją razem, ceniąc swoje umiejętności i pielęgnując wspólne wartości. Bo jesteśmy sobie potrzebni.

+48 799 920 131

info@ukrainkawpolsce.pl

Concordia Design

wyspa Słodowa 7, 50-266 Wrocław

Pola oznaczone * są obowiązkowe.