Chcemy pokoju

ONZ postrzega równość płciową nie tylko jako fundamentalne prawo człowieka, ale także podwaliny, na których może istnieć świat, w którym panują pokój, dobrobyt oraz zrównoważony rozwój.

Chcemy pokoju

ONZ postrzega równość płciową nie tylko jako fundamentalne prawo człowieka, ale także podwaliny, na których może istnieć świat, w którym panują pokój, dobrobyt oraz zrównoważony rozwój.

Szerszy kontekst inicjatywy

Umożliwiając kobietom i dziewczętom równy dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej i przyzwoitej pracy, dostarczamy korzyści dla gospodarki, społeczeństwa, a szerzej – ludzkości.

Ukrainki w Polsce odgrywają w tej wojnie szczególne role. W nowych domach opiekują się dziećmi, a także osobami starszymi. Ta praca jest pracą nieodpłatną. Kobiety są także bardziej dotknięte ekonomicznymi skutkami wojny, gdyż częściej ich sytuacja zawodowa na rynku pracy jest mniej stabilna.

Kobiety uchodźczynie w nowych krajach podejmują pracę nieformalnie, bez legalizacji zatrudnienia co naraża je na większe ryzyko popadnięcia w biedę. Ukrainki są także wystawione na bezpośrednie niebezpieczeństwa związane z przemocą wobec kobiet, brakiem dostępu do podstawowych usług, takich jak pomoc prawna, zapewnienie opieki nad dziećmi oraz innych krytycznych usług, i utratę środków do życia z powodu wykluczenia zawodowego.

Pomagamy Ukrainkom stanąć na nogi. Cel osiągną same.