Państwowa opieka medyczna

Wszyscy obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski 24 lutego 2022 r. lub później, mają prawo do bezpłatnej publicznej opieki zdrowotnej. Dotyczy to również nieletnich.

Jakie świadczenia zdrowotne są udzielane bezpłatnie?

 • podstawowa opieka medyczna,
 • specjalistyczna opieka ambulatoryjna,
 • badania diagnostyczne przepisane przez lekarza,
 • leczenie szpitalne,
 • leczenie psychiatryczne,
 • rehabilitacja (z wyjątkiem ośrodków wypoczynkowych),
 • usługi stomatologiczne.

Jak otrzymać odpowiednią opiekę medyczną?

 • zgłoś się do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej; aby znaleźć najbliższą, przejdź do wyszukiwania klikając tutaj;
 • w celu skorzystania z konsultacji lekarskiej poza przychodnią, w ramach Teleplatformy, zadzwoń pod bezpłatny numer 800 137 200; konsultacja prowadzona jest w języku ukraińskim. Więcej informacji nzajdziesz tutaj;
 • jeśli potrzebujesz pomocy medycznej w nagłych wypadkach – skontaktuj się z najbliższym Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym (SOR);
 • w przypadku zagrożenia życia – zadzwoń pod bezpłatny numer alarmowy 112.

Wszyscy pozostali cudzoziemcy mieszkający w Polsce mogą mieć zapewniony bezpłatny dostęp do leczenia, rehabilitacji, pobytu w szpitalu oraz pełnego zakresu opieki medycznej dzięki państwowemu ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ). Należy zauważyć, że państwowe ubezpieczenie zdrowotne może być wystawiane cudzoziemcom, którzy posiadają zezwolenie na pobyt długoterminowy, tj. pracują, studiują. Z drugiej strony nie ma możliwości uzyskania takiego ubezpieczenia, jeśli osoba przebywa w kraju w celach turystycznych.

Ubezpieczenie zdrowotne NFZ dzieli się na obowiązkowe i dobrowolne. Rozważ bardziej szczegółowo każdy rodzaj ubezpieczenia.