Status uchodźcy

Status uchodźcy a ochrona tymczasowa – jaka jest między nimi różnica?

Centrum ds. Zwalczania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy oraz Zrzeszeniu Prawników Ukrainy „JurFem” wyjaśniają różnicę między statusem uchodźcy a ochroną tymczasową w Europie.

STATUS UCHODŹCY:

Zgodnie z Konwencją Dublińską, status uchodźcy jest przyznawany w pierwszym kraju, którego granicę przekroczyła osoba uciekając przed wojną. Mogą go uzyskać obywatele Ukrainy, którzy opuścili terytorium Ukrainy w wyniku wojny, a także osoby, które legalnie przebywały na terytorium Ukrainy, ale posiadają obywatelstwo innych państw. O status uchodźcy mogą również ubiegać się bezpaństwowcy.

Status uchodźcy zapewnia następujące gwarancje:

 • prawo do życia w obozie dla uchodźców;
 • opieka medyczna;
 • edukacja dla dzieci;
 • miesięczne świadczenia pieniężne;
 • dostęp do rynku pracy.

Ale są pewne ograniczenia:

 • niemożność opuszczenia kraju przyjmującego do czasu uzyskania statusu;
 • niemożność powrotu na Ukrainę po uzyskaniu statusu;
 • pozbawienie dokumentów osobistych (wydane zezwolenie na pobyt);
 • niemożność uzyskania pracy do momentu uzyskania statusu, a także w przypadku odmowy nadania takiego statusu.

OCHRONA TYMCZASOWA:

4 marca weszła w życie unijna dyrektywa o ochronie tymczasowej, gwarantująca natychmiastową ochronę w UE osobom uciekającym przed wojną.

Ochronę tymczasową mogą otrzymać:

 • obywatele Ukrainy, którzy mieszkali w kraju m.in. 24 lutego i zostali zmuszeni do opuszczenia go z powodu wojny;
 • Osoby, którym przyznano azyl polityczny na Ukrainie;
 • Obywatele innych państw, którzy legalnie przebywali na terytorium Ukrainy;
 • Bezpaństwowcy.

Ten status zapewnia następujące gwarancje:

 • prawo do nauki;
 • Ubezpieczenie medyczne;
 • prawo stałego pobytu przez okres 1 roku z możliwością przedłużenia do 3 lat;
 • dostęp do rynku pracy;
 • pomoc społeczna. Centrum Dezinformacji ostrzega: nie spiesz się z decyzją, masz co najmniej tydzień na rejestrację.

Więcej o różnicach między tymi dwoma statusami tutaj.