Praca

W obliczu ostatnich wydarzeń obywatel Ukrainy może podjąć pracę w Polsce bez pozwolenia na pracę. Pracodawca powinien jedynie pamiętać o potwierdzeniu tego faktu w ciągu 14 dni na stronie praca.gov.pl.

  • Urzędy Pracy w Polsce pomagają obywatelom Ukrainy opuszczającym swój kraj w znalezieniu odpowiedniej pracy w Polsce oraz udzielają informacji o innych możliwych formach wsparcia.
  • Jeśli wyjechałeś/aś z Ukrainy i chcesz pracować w Polsce, skontaktuj się z najbliższym powiatowym urzędem pracy, skorzystaj z aplikacji mobilnej ePraca lub zadzwoń na infolinię 19524 lub bezpośrednio na numery telefonu urzędu pracy.
  • Najbardziej popularnym i największym serwisem do wyszukiwania ofert pracy jest pracuj.pl

Pamiętaj:

  • Przy zatrudnianiu pracodawca ma obowiązek zawrzeć z kandydatem pisemną umowę o pracę, która określi warunki pracy i wysokość wynagrodzenia. Namawianie osoby do pracy bez umowy o pracę jest zabronione przez polskie prawo!
  • Nie powinieneś zgadzać się na pracę bez podpisania pisemnej umowy. Bez podpisanej umowy praca jest uważana za nielegalną.
  • Przed podpisaniem umowy o pracę zapoznaj się z zawartymi w niej postanowieniami lub poproś kogoś o wyjaśnienie i pomoc w zrozumieniu jej postanowień.
  • Jeżeli pracodawca traktuje Cię niewłaściwie, np. stosuje przymus fizyczny lub psychiczny, zgłoś to do Państwowej Inspekcji Pracy.

Więcej informacji na oficjalnej stronie.