PESEL

Co to jest PESEL i dlaczego jest wymagany.

Numer PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) to 11-cyfrowy symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną, który jest nadawany w celu jej identyfikacji, podobnie jak Indywidualny Numer Podatkowy w Ukrainie.

Procedura nadania numeru PESEL nie jest obowiązkowa, ale jej brak znacznie skomplikuje życie cudzoziemca, gdyż numer ten wymagany jest we wszystkich sferach życia społecznego, podczas: 

  • otwierania rachunku bankowego;
  • odwiedzania placówek medycznych;
  • zawarcia umowy najmu;
  • podpisania umowy ubezpieczenia;
  • złożenia dokumentów na uczelni;
  • prawidłowego opodatkowania wynagrodzeń.