Mieszkanie

Jeśli istnieje potrzeba tymczasowego bezpłatnego schronienia, należy w pierwszej kolejności skontaktować się z punktami przyjmowania wolontariuszy zlokalizowanymi w obszarze przygranicznym oraz w polskich miastach. Znajdują się one we wszystkich punktach przejścia granicy ukraińsko-polskiej oraz na stacjach (dworzec). W tym momencie zostaniesz wysłany do Centrum Czasowego Pobytu dla Uchodźców (na dzień lub dłużej).

Wolny pokój lub mieszkanie na dłuższy okres można również znaleźć pod adresem: ukrainesupport.net

Płatne opcje mieszkaniowe są również publikowane w następujących witrynach: