Legalny pobyt w Polsce

Obywatele Ukrainy, wraz z małżonkami, którzy opuścili ojczyznę w wyniku agresji rosyjskiej, mogą legalnie przebywać w Polsce przez okres 18 miesięcy. Dotyczy to osób, które przyjechały do ​​Polski bezpośrednio z Ukrainy po 24 lutego 2022 r. i chcą pozostać w Polsce.

W przypadku chęci przedłużenia legalnego pobytu w Polsce obywatel Ukrainy musi wystąpić o zezwolenie na pobyt czasowy. Wniosek taki można złożyć nie wcześniej niż do końca 9-miesięcznego okresu od daty legalnego wjazdu do Polski, ale nie później niż 18 miesięcy od dnia 24 lutego 2022 r. (tj. nie później niż 24 sierpnia 2023 r.).

Więcej szczegółów na temat wszystkich rodzajów zezwoleń na pobyt, a także niezbędne informacje dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli przed 24 lutego 2022 r., można znaleźć na oficjalnej stronie Województwa Dolnośląskiego.