Edukacja

Każde dziecko w wieku od 7 do 18 lat mieszkające w Polsce podlega obowiązkom szkolnym lub naukowym. Oznacza to, że musi chodzić do szkoły, w przeciwnym razie rodzice mogą zostać ukarani. Obowiązek ten dotyczy również dzieci nieposiadających obywatelstwa polskiego, niezależnie od statusu migracyjnego ich rodziców w Polsce.

Rok szkolny rozpoczyna się w Polsce 1 września i kończy w ostatni piątek czerwca przyszłego roku. Zajęcia odbywają się w szkołach pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Weekendy (sobota i niedziela) to dni wolne.