Skip to content

Tematyka

Granty, dopłaty, tendery, bezzwrotne subsydia dla biznesui społecznej działalności

Data

Miejsce

Prowadzący

Koordynator

Patronat

Opis wydarzenia

Podczas treningu omówiliśmy następujące pytania:

  • Czym jest projekt i jak go stworzyć?
  • Jakie możliwości dofinansowania ma biznes w Polsce?
  • Jak w Polsce funkcjonuje proces zakupowy na bazie tendera?
  • Czy są granty na społeczną działalność?
  • Czy jest możliwość dla biznesu brać udział w projektach?

Była również część praktyczna!

Spotkanie prowadził Igor Lisin – jest socjologiem, trenerem, menadżerem projektów, wiceprezesem zarządu Fundacji Ukraina. Posiada 15 letnie doświadczenie w realizacji, zarządzaniu i rozliczaniu projektów lokalnych i międzynarodowych, w szczególności programy Komisji Europejskiej, granty Blokowe, programy rządowe oraz samorządowe.

Jest absolwentem Szkoły Trenerów Biznesu „Akademia SET”, oraz Akademii „Profesjonalny menadżer NGO”, organizowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Jako trener przeprowadził ponad 2000 godzin lokalnych i międzynarodowych szkoleń i warsztatów, w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim. W prowadzonych szkoleniach dzieli się swoimi doświadczeniami z zakresu edukacji międzykulturowej, zarządzania projektem, komunikacji, outdoor/adventure education, migracji i adaptacji, pracy grupowej i budowania zespołu, również prowadzi szkolenia zakresu edukacji pozaformalnej, kompetencji interpersonalnych i rozwoju osobistego.

Jako socjolog prowadził i koordynował badania z zakresu szeroko rozumianej migracji oraz na temat społecznego i obywatelskiego zaangażowania młodzieży w Polsce.

Zaangażowany jest w budowanie koalicji organizacji migranckich oraz współpracy międzysektorowej na rzecz tworzenia strategii i polityk integracyjnych, jest członkiem rady doradczej NGO Forum “Razem” zajmującego się koordynacją w Polsce odpowiedzi na kryzys humanitarny wywołany wojną w Ukrainie.

Przegapiłaś nasze wydarzenie?

Zobacz jak minęły nasze poprzednie spotkania