Skip to content

Europejskie Forum Nowych Idei

Udostępnij:

Telegram
WhatsApp
Email
Skype

Europejskie Forum Nowych Idei to jedna z największych w tej części kontynentu konferencji, poświęcona globalnym trendom, nowym ideom oraz przyszłości Europy.

Przedstawiciele biznesu, charyzmatyczni mówcy, liderzy i decydenci oraz autorytety ze świata kultury i nauki podczas kilkudziesięciu wydarzeń, paneli, spotkań otwartych, kontrapunktów czy nocnych rozmów debatują o najważniejszych wyzwaniach dla biznesu i społeczeństw w zmieniającym się świecie, o globalnych trendach oraz o przyszłym kształcie Unii.
 
Forum co roku gromadzi ponad tysiąc uczestników – przedstawicieli świata biznesu, nauki, kultury oraz administracji zarówno polskiej jak i europejskiej. Europejskie Forum Nowych Idei organizowane jest od 2011 roku przez Konfederację Lewiatan przy współudziale BusinessEurope oraz miasta Sopot.
Panel, w którym będę brać udział odbędzie się 12 października o godz. 13:30 i będzie zatytułowany: Równość szansą dla rynku pracy w Europie.

Państwa UE nakazują pracodawcom podejmowanie działań służących zwalczaniu dyskryminacji. Na ile praktyka firm odzwierciedla te wartości? Jak wyglądają dziś standardy w Polsce, a jak w innych państwach Unii? Dokąd zmierzają regulacje i standardy kontroli równości i zwalczania dyskryminacji w miejscu pracy i jakie wartości wnoszą do kultury pracy na Starym Kontynencie.
 
W panelu wezmą udział:
  • Julia Boguslavska, prezeska, Fundacja „Ukrainka w Polsce”
  • Halina Brdulak, Katedra Zarządzania Międzynarodowego, profesor SGH
  • Marina Dubakina, CEO, IKEA Retail
  • Agata Mazurek-Bąk, HR Director for Central & Eastern Europe and Central Asia, Veolia
  • Anna Sirocka, prezeska Fundacji Liderek Biznesu, partnerka EY